Projektai

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

Duomenys apie gautą, gaunamą ar planuojamą gauti kitą paramą iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ar ES programų.
Projekto pavadinimasProjekto įgyvendinimo laikotarpisParaiškos registracijos numerisTeisės akto dėl paramos skyrimo pavadinimas, data ir numerisFinansavimo šaltinis
Paramos suma, Lt
„Mama, tėtis ir aš“2008 – 01-17LEADER-JONIŠKIS-02-026Vietos projekto vykdymo sutartis 2008-04-10 Nr.02-026-09Joniškio raj. Partnerystės VVG500
„Pažinkime savo rajoną“2008 01-18LEADER-JONIŠKIS-03-001Vietos projekto vykdymo sutartis 2008-05-30 Nr.03-001-04Joniškio raj. Partnerystės VVG500
„Džiaugsmas mūsų širdelėse“2008 -04-22LEADER-JONIŠKIS-02-025Vietos projekto vykdymo sutartis 2008-04-10 Nr.02-025-08Joniškio raj. Partnerystės VVG500
„Darbščios rankos daro stebuklus“2008 – 05-28 Skirta parama KU 2008-09Kredito unija1000
„Bendruomenės namams – šviesos ir šilumos“2008 – 102BS-13ŽŪM ministro įsakymu 2008-09-18 Nr 3D-506ŽŪM25 000
„Pažink senuosius amatus“2010-07-214NT-KS-10-1-0010-PR001Direktoriaus įsakymu 2010-09-15 NrBR1-834LKT10 000
„Tinklo valdymas““2011-04-134NT-KS-11-1-0012-PR001Direktoriaus įsakymu 2011-04-29 NrBR1-513LKT3 300
„Sportas visiems“2011- 04-12LYDER-11-JONIŠKIS-03-005Direktoriaus įsakymu 2011-11-02 NrBR1-1187VVG67707,98
„Molis-mūsų brolis“2011-05-094NT-KS-11-1-0035-PR001Direktoriaus įsakymu 2011-06-27 NrBR1-709LKT15 000
„Amatų centro įkūrimas Ziniūnų kaime“2011-12-22LEADER-11-Joniškis-04-005Direktoriaus įsakymu 2013-01-16 NrBR1-58VVG76467,15
„Tinklo valdymas““2012-02-015TP-KS-10-1-000116-PR001Direktoriaus įsakymu 2012-02-24 NrBR1-190LKT5 300
„Žolininkystė-senasis amatas2012-045TP-KS-10-1-000116-PR001Direktoriaus įsakymu 2012-02-24 NrBR1-190LKT12000
Informacija apie gautą paramą (baigtus įgyvendinti projektus) nuo 2013 m.:
„Sportas tau“ 2013 m. Nr.KB-13-66 LR žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d įsakymu Nr 3D-567 NMA prie ŽŪM 18294,84Lt
„Tradicinių amatų keliu“ 2016 m. Nr.BVS-361 LR SADM ministro 2016.02.03 įsakymu Nr.A1-64 SADM 6192 Eur.
„Poilsis po ąžuolais“ 2016 m. Nr.KB-16-276 LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 9 d įsakymu Nr.3D-521 NMA prie ŽŪM 5000 Eur.
„Poilsis ir pramogos Ziniūnų kaime“ 2017 m. Nr.(3.43)A7-321 LR SADM ministro 2017.05 25 įsakymu Nr.A1-259 SADM ir Joniškio r.savivaldybė 2197.90Eur.
„Materialinės bazės kūrimas skatinant vie-tos gyventojus užsiimti aro-matinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas 2018-02-01 iki 2018-09-19 Nr.JONI-LEADER-6B-S-1-2 Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m.sausio 25 d. Nr.JONI-LEADER-6B-S-1-2 Joniškio raj. VVG pagal VPS priemonę Nr.LEADER -19.2 SAVA-5 „NVO ekonominės veiklos skatinimas“ 6774,61
„Aš-obuolys, aš-ziniūnietis“ 2018-05-10 iki 2018-12-20 Nr. (3.43)A7-252 Finansinė paramos sutartis 2018-05-10 Nr. (3.43)A7-252 NVO projektų finansavimas Joniškio r. sav.biudžeto lėšomis 290,00
„Ekonominės veiklos skati-nimas Ziniūnų kaimo ben-druomenėje „Obelėlė“ 2019-03-15 iki 2019-12-30 Nr.JONI-LEADER-6B-I-12-5-2018/NMA NMA prie ŽŪM direktoriaus 2019-03-06 įsakymu Nr.BR1-61 Joniškio raj. VVG pagal VPS priemo-nę Nr.LEADER -19.2 SAVA-5 „NVO ekonominės veiklos skatinimas“ 2415,55
„Bendruomenės namai-kaimo spindulys“ 2019-09-20 iki 2019-12-10 Nr.(3.43)A7-296 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2019-09-20 Nr.(3.43)A7-296 NVO ir ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeni-nę veiklą savivaldybėse“ 1267,25
„Mums gera čia“ 2020-06 iki 2020-10-31 Nr.NPKB-20-M-409 NMA prie Ž9M 2785,23 Eur.
“Prisijungusi Lietuva” 2020-04-06

 VŠĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas 1000,00 Eur.

 

Scroll to Top