Bendruomenės nariai

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

Bendruomenės narių sąrašas:

1. Irena Vilkonienė
2. Vaidas Vilkonis
3. Arvydas Vilkonis
4. Paulius Vilkonis
5. Aldona Tamoliūnienė
6. Aldona Miežienė
7. Algirdas Miežys
8. Nijolė Vaičiūnienė
9. Stasė Stakienė
10.Vytautas Petkus
11.Algimantas Kušinas
12.Rimutė Prielaidienė
13.Laimutė Ribakova
14.Elytė Leščinskienė
15.Stasė Zajančkauskienė
16.Irena Šlerpienė
17.Janina Sadauskienė
18.Vida Malinauskienė
19.Vlada-Anelė Bažadragienė
20.Alma Bažadragytė

21 Eglė Šadbarienė
22.Oksana Jatulienė
23. Audra Morozenko
24.Laura Damasickienė
25.Leonora Sakalienė
26.Domininkas Sakalis
27.Viktorija Rimdžiūtė
28.Ričardas Rimdžius
29.Vanda Rimdžiuvienė
30.Birutė Rimdžiūtė
31.Inga Rimdžiuvienė
32.Robertas Rimdžius
33.Edita Lukšienė
34.Arūnas Lukšas
35.Stanislava Mundrienė
36.Irena Tamašauskienė
37.Stepas Tamašauskas
38.Vanda Gulbinienė
39.Irma Bijeikienė
40.Virgilijus Stasiulis

41.Irena Kupetienė
42.Salomėja Konovienė
43.Vida Tautkė
54.Janina Lileikienė
45.Vidas Lileikas
46.Danguolė Maldutienė
47.Stanislovas Andriulaitis
48.Irena Jurkevičienė
49.Irena Jokūbaitienė
50.Angelija Lukošiūnienė
51.Alvydas Prancuitis
52.Vilė Melienė
53.Ona Lazutkienė
54.Bronislava Švanienė
55.Virginijus Kniukšta
56.Viktoras Urbonavičius
57.Romaldas Lukošiūnas
58.Liucija Jakutienė
59.Stanislava Jovaišienė
60.Valė Kalytienė

61.Rimantas Zigmantas
62.Bronė Zigmantienė
63.Irena Grunskienė
64.Stasys Grunskis
65.Regina Povilaitienė
66.Algertas Augustauskas
67.Zofija Krivickienė
68.Danutė Žigulienė
69.Alma Žukauskytė
70.Vacė Marijauskienė
71.Vladislovas Marijauskas
72.Gintaras Balčiūnas
73.Rasa Adomaitytė

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

Bendruomenės narių sąrašas:

1. Irena Vilkonienė
2. Vaidas Vilkonis
3. Arvydas Vilkonis
4. Paulius Vilkonis
5. Aldona Tamoliūnienė
6. Aldona Miežienė
7. Algirdas Miežys
8. Nijolė Vaičiūnienė
9. Stasė Stakienė
10.Vytautas Petkus
11.Algimantas Kušinas
12.Rimutė Prielaidienė
13.Laimutė Ribakova
14.Elytė Leščinskienė
15.Stasė Zajančkauskienė
16.Irena Šlerpienė
17.Janina Sadauskienė
18.Vida Malinauskienė
19.Vlada-Anelė Bažadragienė
20.Alma Bažadragytė
21 Eglė Šadbarienė
22.Oksana Jatulienė
23. Audra Morozenko
24.Laura Damasickienė
25.Leonora Sakalienė
26.Domininkas Sakalis
27.Viktorija Rimdžiūtė
28.Ričardas Rimdžius
29.Vanda Rimdžiuvienė
30.Birutė Rimdžiūtė
31.Inga Rimdžiuvienė
32.Robertas Rimdžius
33.Edita Lukšienė
34.Arūnas Lukšas
35.Stanislava Mundrienė
36.Irena Tamašauskienė
37.Stepas Tamašauskas
38.Vanda Gulbinienė
39.Irma Bijeikienė
40.Virgilijus Stasiulis
41.Irena Kupetienė
42.Salomėja Konovienė
43.Vida Tautkė
54.Janina Lileikienė
45.Vidas Lileikas
46.Danguolė Maldutienė
47.Stanislovas Andriulaitis
48.Irena Jurkevičienė
49.Irena Jokūbaitienė
50.Angelija Lukošiūnienė
51.Alvydas Prancuitis
52.Vilė Melienė
53.Ona Lazutkienė
54.Bronislava Švanienė
55.Virginijus Kniukšta
56.Viktoras Urbonavičius
57.Romaldas Lukošiūnas
58.Liucija Jakutienė
59.Stanislava Jovaišienė
60.Valė Kalytienė
61.Rimantas Zigmantas
62.Bronė Zigmantienė
63.Irena Grunskienė
64.Stasys Grunskis
65.Regina Povilaitienė
66.Algertas Augustauskas
67.Zofija Krivickienė
68.Danutė Žigulienė
69.Alma Žukauskytė
70.Vacė Marijauskienė
71.Vladislovas Marijauskas
72.Gintaras Balčiūnas
73.Rasa Adomaitytė

Scroll to Top